Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 14
  • Số lượt truy cập: 20333549
GIẤY MỜI TẬP TRUNG KHAI GIẢNG LỚP TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI HÀ NỘI NGÀY 07/03/2016


     

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

            ────────────────────────────

                  Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN            Tel:   (04) 3557 4531 – 3778 7888

                            E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                            Fax: (04) 3557 2406

                            Website: http://www.dtb.com.vn                                                  

                                                                                                                                                  

  Số: 179/TB-VNC                                                 Hà Nội, ngày 15 tháng 02  năm 2016     

 
THÔNG BÁO MỞ LỚP

V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Giám sát thi công XDCT”  tại Hà Nội

 

Kính gửi: ………………………………………………..

Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

            Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội quyết định tổ chức khóa học: “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” 3 lĩnh vực: XD Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; XD Giao thông; XD Thuỷ lợi, Thủy điện với nội dung sau:

1. Thời gian học:  Khai giảng 18h00”, ngày 07/03/2016

2. Địa điểm học:      Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội

                 Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)          
Nay chuyển về: Số 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3. Kinh phí:  

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công  01 Lĩnh vực : 1.300.000VNĐ/Học viên

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công  02 Lĩnh vực : 1.500.000VNĐ/Học viên

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công  03 Lĩnh vực : 1.700.000VNĐ/Học viên

4. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 03 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 01 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) phôtô công chứng, 01 CMND phôtô công chứng và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

5. Nội dung khoá học: Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng.

 

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI(DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn

Tel: (04) 3557 4531   3558 7888                Fax: (04) 3557 2406

DĐ: 0989 135 967 - 0979 509999

Cán bộ phụ trách:...........................................

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

 

STT

Họ tên

Nơi sinh

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

(Thông báo này thay cho Giấy mời

 tập trung)

 

P.VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

           Trần Thu Hằng

 

16:20' 17/4/2013