Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 7
  • Số lượt truy cập: 20246601
LỚP BỒI DƯỠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ


1. CHUYÊN ĐỀ I: Tổng quan về thị trường chứng khoán - Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình HNKTQT
Giảng viên: TS. Phạm Quang Huy – Phó Giám Đốc TT Đào tạo Chứng khoán
                                                    UB Chứng khoán Nhà Nước
- Cơ cấu thị trường; phân tích chứng khoán; Biến động chứng khoán thông qua các chỉ số chứng khoán; Diễn biến của thị trường chứng khoán năm 2006 và dự báo xu hướng phát triển những năm tiếp theo
2. CHUYÊN ĐỀ II: Tiến trình HNKTQT và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam
Giảng viên: PGS. TS Phạm Tất Thắng – Giám Đốc TT thông Tin – Bộ Thương Mại
Toàn cầu hoá kinh tế – Thời cơ và thách thức
a. Những nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá kinh tế
b. Thể chế kinh tế thị trường
c. Sự phát triển của Công ty xuyên Quốc gia ( TNCs)
d. Vai trò của các định chế kinh tế tài chính quốc tế.
e. Động lực thúc đẩy, quy mô, phạm vi toàn cầu hoá và HNKTQT
f. Cơ hội và thách thức của HNKTQT ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị về HNKTQT
g. Nghị quyết 07- NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị về HNKTQT8.
Giới thiệu các liên kết kinh tế quốc tế và khu vực
a) Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
+ Từ Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) tới WTO
b) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á ( ASEAN)
+ Quan hệ Việt Nam với ASEAN ( AFTA)
c) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ( APEC)
+ Quan hệ của Việt Nam với APECd) Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu ( ASEM)
+ Quan hệ Việt Nam với ASEM

15:28' 29/5/2007