Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 38
  • Số lượt truy cập: 20309136
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG” (04 ngày)

Chuyên đề

Nội dung

giảng viên

 

Chuyên đề 1:

Thẩm định dự án & giám sát đầu tư

( Theo nội dung luật đu tư mới)

1.       Những nguyên tắc cơ bản về chuẩn bị đầu tư: ( Hoạt động đầu tư – Chi phí và kết quả ĐT – Dự án ĐT – chu trình dự án ĐT )

2.       Lập dự án đầu tư ( Hồ sơ thủ tục thông qua báo cáo...)

3.       Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư.

4.       Giám sát đánh giá đầu tư

5.       Các quy định của Luât đầu tư mới đối với hoạt động đầu tư trực tiếp

6.       Các quy định về đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư

7.       Các quy định pháp luật có bổ sung, sửa đổi về thẩm tra, thẩm định DADT, giám sát đánh giá đầu tư,

8.       Các quy định mới của luật đầu tư về thẩm tra dự án đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư.

9.       Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

 

 

Nguyễn Xuân Tự

Vụ Phó

Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư

Bộ KH & ĐT

 

Chuyên để II: Quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình

1.       Giới thiệu về các Nghị định triển khai theo luật xây dựng

2.       Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các bước thực hiện từ khsỏ sát xây dựng – Báo cáo đầu tư xây dựng- Thi tuyển kiến trúc (nếu có) – Dự án đầu tư xây dựng – Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công- Giám sát thi công xây dựng – Kiểm tr và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng – Nghiệm thu công trình xây dựng – Bảo hành công trình xây dựng – Thanh, quyêt toán – bảo trì công trình xây dựng – Giải quyết sự cố công trình

* Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

Lê Văn Thịnh

 

Trưởng phòng quản lý chất lượng công trình XD

 

 

Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình XD

Bộ xây dựng

 

 

 

* Chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

 

Chuyên đề III:

 

Hợp đồng trong HĐXD

Khái niệm chung về hợp đồng Dân sự

1.       Khái niệm – Chủ thể – Nguyên tắc – Hiệu lực – Biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng

2.       Cơ cấu của văn bản hợp đồng dân sự

3.       Ngôn ngữ và văn phạm trong soạn thao hợp đồng dân sự

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

1.       Nhận thức chung về công tác đầu tư xây dựng

2.       Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

3.       Kỹ thuật soạn thảo nội dung hợp đồng trong hoạt động xây dựng

4.       Ký kết hợp đồng xây dựng

5.       Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

6.       Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại và xử lý các vi phạm, tranh chấp hợp đồng

Những điểm bỏ sung sửa đổi trong các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Giải thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

 

 

 

 

 

Chuyên đế IV

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

1.       Hướng dẫn tập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng. Điều chỉnh dự toán công trình.

2.       Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

3.       Các quy định mới về tổng mức đầu tư, dự tổns và tổng dự toán, về tạm ứng vốn ĐTXDCT

4.       Kỹ năng sử dụng các định mức chi phí trong quản ý ĐTXDCT và thiết kế XDCT

-          Văn bản 2685/BXD ngày 27/12/2005 hướng dẫn, bổ sung một số nội dung trong văn bản trước.

-          Văn bản 2646/BXD ngày 23/12/2005 cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

-          TT 03/BXD ngày 22/5/2006 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung cũ ( TT 02; TT 04; TT 06).

-          TT 02/BXD ngày 17/5/2006 Hướng dẫn hồ sơ lưu trữ thiết kế và bản vẽ hoàn công.

-          TT 01/BXD ngày 17/5/2006 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí ĐTXD các chương trình 135.

* Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Huy Thường

Viện Kinh tế XD

Bộ Xây Dựng

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên đề V:

 

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD

1.       Những điểm bổ sung, sửa đổi trong các quy định về lựa chọn nhà thầu trong HĐXD

2.       Lựa chọn nhà thầu Tư vấn XDCT

3.       Lựa chọn nhà thầu Thi công XDCT

4.       Lựa chọn Tổng thầu XDCT

5.       Quyền và nghĩa vụ các bên khi lựa chon nhà thầu trong hoạt đỗng XD

6.       Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm khi lựa chon nhà thầu trong hoạt động XD

* Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

Chuyên đề VI:

 

Thanh quyết toán đầu tư XD

Hồ sơ tạm ứng và Thanh toán trong xây dựng

-          Hồ sơ để tạm ứng.

-          Căn cứ các hình thức để thanh toán ( các loại thanh toán).

-          Quy trình, trình tự thanh toán.

-          Quy trình tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

-          Quyết oán vốn đầu tư xây dựng.

Phân biệt các hình thức quyết toán:

-          Quyết toán AB.

-          Quyết toán niên độ.

-          Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

* Nội dung, trình tự lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

 * Nội dung, thẩm tra báo cáo quyết toán  vốn đầu tư.

* Phê duyệt, Hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

* Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

 

 

PGS.TS Thái Bá Cẩn

Nguyên Vụ phó – Vụ đầu tư – Bộ tài chính

Vụ trưởng vụ kiểm tra kiểm soát và thẩm định – BTC

Viện phó viên nghiên cứu – BTC

 

 

 

14:50' 25/5/2007

  Các tin mới

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN    (4/6/2010)