Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 30
  • Số lượt truy cập: 20309084
TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14/9/2006 VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SÓ 15/2006/QĐ - BTC NGÀY 20/3/2006

1.       Nội dung bài giảng:

·         Ngày 14/9/2006Bộ tài chính ban hành “ Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế đọ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 5 thành phần:

Phần thứ nhất:               - Quy định chung.

Phần thứ hai:                 - hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ ba:                  - Hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ tư:                   - Chế đọ chứng từ kế toán

Phần thứ năm:               - Chế độ sổ kế toán

Quyết định trên thay thế Quyết định số 1177TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính và thay thế QĐ 144/2001/QĐ - BTB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Các doanh nghiệp Vừa và nhỏ tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài khoản cũ sang tài khoản mới từ ngày 1/7/2007 theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này.

·         Ngày 20/3/3006, Bộ Tài chính đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp tại Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ?CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “ Chế độ kế toán doanh nghiệp “; Thông tư số 33/1998/TT -  BTC ngày 17/3/1998 “ Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự  phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước “ ; Thông tư số 77/1998/TT -  BTC ngày 06/6/1998 “ Hướng dẫn quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam đồng sử dung trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp “; Thông tư số 100/1998/TT -  BTC ngày 15/7/1998 “ Hướng dẫn kế toán thuế GTGT; Thuế TNDN “; Thông tư số 180/1998/TT - BTC ngày 26/12/1998 “Hướng dẫn bổ sung kế toán thuế GTGT “; Thông tư số 186/ 1998/TT - BTC ngày 28/12/1998.

Nội dung bài giảng cụ thể như sau:

-          Hướng dẫn hệ thống tài khoản kế toán mới ( thay thế hệ thống cũ).

-          Hệ thống báo cáo tài chính mới ( thay thể báo cáo cũ).

-          Chế độ chứng từ kế toán mới ( thay thế chứng từ kế toán cũ ).

-          Chế độ sổ kế toán mới ( thay thế sổ kế toán cũ ).

-          Giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, trao đổi thảo luận giữa học viên và giảng viên về các bài học kinh nghiệm....

2.       Giảng viên: ThS. Hà Tường Vy – Trưởng phòng Nghiệp vụ – Vụ Chế độ kế toán kiểm toán – Bộ Tài Chính ( là người trực tiếp tham gia soạn thảo Quyết định trên).

 

 

 

15:3' 25/5/2007