Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 27
  • Số lượt truy cập: 20309173
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương trình được thiết kế dành cho Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Quản lý Dự án, Tổ chấm thầu, Phòng Kế hoạch, Phòng Xây lắp, Tư vấn, Thiết bị, Các nhà thầu, Các doanh nghiệp, Ban quản lý dự án và các cá nhân có nhu cầu...

Nội dung khóa học: Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính; khai thác nguồn thông tin cho phân tích tài chính; lập và phân tích các báo cáo tài chính; phân tích cơ cấu vốn và chi phí vốn; chính sách cổ tức; dự báo và lập kế hoạch tài chính; định giá doanh nghiệp; thâu tóm và sáp nhâp; thực hành phân tích báo cáo tài chính trên các phần mềm chuyên dụng.

Tài liệu cho học viên: Học viên được cung cấp miễn phí slides và bài giảng, đĩa CD phần mềm Phân tích chứng khoán, các dữ liệu dùng để phân tích và một số ebook tiếng Anh và tiếng Việt về chứng khoán và phân tích tài chính.

Sau khoá học, học viên sẽ được Trung tâm đào tạo và phát triển về quản lý thuộc Công ty CP đào tào và tư vấn đầu tư xây dựng Hà nội cấp chứng chỉ bằng tiếng Anh và tiếng Việt kèm theo chương trình đào tạo của khóa học.

15:27' 25/5/2007