Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 11
  • Số lượt truy cập: 20036125
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GSTC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng) THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY : 170 TIẾT


PHẦN 1 : CÁC VĂN BẢN THỂ CHẾ, VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ - 40 TIẾT
BÀI MỞ ĐẦU:
*Mục tiêu, ý nghĩa của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
*Giới thiệu chương trình khung của bộ xây dựng, chương trình và đề cương xây dựng chi tiết của trường.
Bài 1: Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng. (10 tiết).

Bài 2: Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng,yêu cầu và nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình. (10 tiết)
Bài 3: Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, mô hình và hệ thống quản lý chất lượng Và ứng dụng ISO trong xây dựng ở Việt Nam.  (15 tiết)
Thảo luận phần 1 (05 tiết)

PHẦN 2: NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT - 120 TIẾT
Bài 4: Giám sát công tác khảo sát xây dựng. (10 tiết)
Bài 5: Giám sát thi công nền và móng công trình thuỷ lợi - thuỷ điện. (10 tiết)
Bài 6: Giám sát công tác đo đạc trong thi công xây dựng. (10 tiết)
Bài 7: Giám sát công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình giới thiệu các phòng thí nghiệm qua VIDEO. (15 tiết)
Bài 8: Giám sát thi công công trình bằng bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá. (10 tiết)
Bài 9: Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường. (05 tiết)
Bài 10: Giám sát thi công các công trình đập và công trình xả lũ. (10 tiết)
Bài 11: Giám sát thi công các công trình trạm bơm, hệ thống kênh tưới tiêu.    (05 tiết)
Bài12: Giám sát thi công các công trình nhà máy thuỷ điện.        (10 tiết)
Bài 13: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị cơ điện trên công trình thuỷ lợi - thuỷ điện (10 tiết)
Bài 14: Giám sát thi công công trình cảng - đường thuỷ.              (10 tiết)
Thảo luận phần 2
PHẦN 3: TỔ CHỨC THI CUỐI KHOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP -          (10 tiết)

15:52' 29/5/2007