Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 29
  • Số lượt truy cập: 20309056
Chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên

- Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội (DTB) với đội ngũ Giảng viên danh tiếng, có kinh nghiêm, là cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và có uy tín được phép cấp chứng chỉ đào tạo theo các chuyên ngành đã đăng ký với Nhà nước

TT

Nội dung chương trình đào tạo

Danh sách giảng viên

 

01

Đào tạo cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu

-TS. Nguyễn Việt Hùng - Nguyên Vụ trưởng, Vụ quản lý đấu thầu - Bộ KH

- TS. Ngô Ngọc Quy - Phó Vụ trưởng,

Vụ quản lý đấu thầu - Bộ KH &

- Ông. Nguyễn Xuân Đào – Phó Vụ trưởng, Vụ quản lý đấu thầu - Bộ KH & ĐT

- Ông. Lê Văn Tăng - Chánh Thanh tra Bộ KH & ĐT

 

02

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và thanh quyết toán công trình 

-PGS. TS: Trần Trịnh Tường.

 Hiệp Hội Xây Dựng

-          Ông. Vũ Văn Liên

-          Trịnh Nam Tuấn

-          Phan Ngọc Quang

Phó Vụ Trưởng - Vụ Đầu tư Bộ Tài Chính

-          Ông. Lê Văn Thịnh

-          PGS.TS Trần Chủng

Cục Giám định - Bộ Xây Dựng 

 

03

Bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng phân tích và thực hành chứng khoán

 Giảng viên: Uỷ ban Chứng Khoán Nhà Nước

 

04

Chuyên đề Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư

- PGS. TS Phạm Duy Nghĩa

Khoa Luật ĐH Quốc Gia Hà Nội

- TS Lê  Đăng  Doanh - Chuyên Viên Cao cấp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư

 

05

Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình xây dựng

Giảng viên: - Trường ĐH Xây Dựng - Cục Giám Định – BXD

06

Phòng ngừa sai phạm về thuế

Giảng viên: Bộ tài  Chính, Tổng cục Thuế

07

Đào tạo giám đốc chuyên nghiệp (CEO)

Giảng viên: các GS.TS các Trường Đại học Danh tiếng tại Việt Nam và Nước Ngoài

- Các giảng viên: Cục Trưởng, vụ Trưởng là Người trực tiếp tham gia soạn thảo các Luật mới của các Bộ: Bộ Xây dựng, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao.

08

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Giảng viên: các GS.TS các Trường Đại học Danh tiếng tại Việt Nam và Nước Ngoài

- Các Tổng giám đốc, Giám đốc (Doanh nhân Thành đạt)

09

Nghiệp vụ văn phòng,Văn hoá doanh nghiệp (xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp)

Giảng viên: các GS.TS các Trường Đại học Danh tiếng tại Việt Nam và Nước Ngoài

- Các Tổng giám đốc, Giám đốc (Danh nhân Thành đạt)

10

Chương trình đào tạo cho các Cán Bộ phường xã

Giảng viên: các GS.TS các Trường Đại học Danh tiếng tại Việt Nam và Nước Ngoài

- Các giảng viên: Cục Trưởng, vụ Trưởng là Người trực tiếp tham gia soạn thảo các Luật mới của các Bộ: Bộ Xây dựng, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao.

11

Tập huấn bảo hiểm xã hội và lao động tiền lương

- TS Phạm Minh Huân Vụ trưởng Vụ tiền lương, tiền công – Bộ LĐTB& XH

- TS Phạm Đỗ Nhật Tân Vụ trưởng Vụ BHXH

- TS Bùi Sĩ Lợi – Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ kĩ sư định giá công trình XD

- Giảng viên Bộ Xây Dựng

Ngoài ra Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ còn mời những giảng viên sau để triển khai các chương trình đào tạo:

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tổ chức - Ban Tổ chức Trung ương.

- PGS.TS. Lê Chi Mai  - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia.

- TS. Lưu Kiếm Thanh - Phó Trưởng khoa - Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính - Học viện Hành chính QG.

- GVCC. Trịnh Bá Minh - Nguyên Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

- TS. Nguyễn Hữu Thức - Phó Văn phòng - Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương - Thư ký Đ/c Nguyễn Khoa Điềm.

- GVCC. Tạ Hữu ánh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Hành chính – Văn phòng Chính phủ.

- Đ/c Đoàn Minh Hoà - Cục trưởng Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Đ/c. Vũ Như Văn - Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- TS. Nguyễn Văn Huy - Uỷ viên Ban Đổi mới Doanh nghiệp - VP. Chính phủ.

- Đ/c Trần Thuý Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- TS. Phạm Văn Phổ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ - Kinh tế Kế hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đ/c Bùi Ngọc Tuân - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường

- PGS.TS. Ngô Trí Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả.

- ThS. Nguyễn Tất Thịnh - Giảng viên chính Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế - Học viện Hành chính Quốc gia.

- GV. Nguyễn Gia Hảo - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

.

- GS. Bùi Thế Vĩnh - Cố vấn Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- PGS.TS. Lê Thị  Hoà - Trưởng phòng - Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài chính.

- PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Kế toán - Kiểm toán - TW Hội KT - KT VN.

.

- TS. Trịnh Minh Anh - Phó Tổng thư ký Uỷ Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử - Bộ Thương Mại.

- TS. Vũ Hoài Thuỷ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Châu á - Thái Bình Dương - Bộ Thương Mại.

- TS. Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- ThS. Nguyễn Đình Cung - Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Vĩ Mô - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

- TS. Trần Hữu Huỳnh - Trưởng Ban Pháp chế - Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam.

- TS. Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng ban đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ.

- PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kế toán - Kiểm toán - Hội Kê toán - Kiểm toán Việt Nam.

 

- ThS. Trương Công Hữu - Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo - Tư vấn về Quản lý và Đầu tư.

- PGS.TS. Nguyễn Bá Kế - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ -Bộ Xây dựng

- GS.TSKH. Đoàn Định Kiến - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

- KS. Lê Văn Thịnh - Trưởng phòng - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng - Bộ XD

- TS. Nguyễn Tiến Đích - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng

- PGS. Lê Kiều - Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- TS. Ngô Ngọc Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đ/c Nguyễn Xuân Đào - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- TS. Ngô Minh Hải - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm - Nguyên Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia.

- PGS.TS. Dương Văn  Khảm - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội Vụ.

- ThS. Lê Đình Chúc - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa văn bản và công nghệ Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia.

- TS. Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa văn bản và công nghệ Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia.


 - ThS. Đỗ Đức Khôi - Giám đốc Trung tâm Dân số và Môi trường - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 


Mọi thông tin xin liên hệ:
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 35578199; 35574531; 0979509999
Fax: 04. 35572406

9:40' 22/9/2007

  Các tin mới

GIỚI THIỆU VIỆN    (9/5/2008)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHỊ BỘ ĐẢNG    (20/8/2013)