Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 12
  • Số lượt truy cập: 20318577
Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựngV/v ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng


Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựngV/v ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng

Click dưới đây để dowload
06_2008_2008_BXD.zip

10:18' 10/12/2009

  Các tin mới

Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng    (10/12/2009)

Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình    (10/12/2009)

Thông tư 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị    (13/3/2010)

Thông tư 27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng    (13/3/2010)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO QLDA CỦA BXD    (8/4/2010)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO TVGS CỦA BXD    (8/4/2010)

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.    (21/4/2010)

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.    (21/4/2010)

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.    (21/4/2010)

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.    (21/4/2010)