Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 22
  • Số lượt truy cập: 20318531
THÔNG BÁO MỞ LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HÀ NAM THÁNG 03/2016


 


           VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

          ──────────────────────────────   Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                      Tel:   (04) 3557 4531 – 3557 8199

   E-mail: edu@dtb.com.vn                                                               3557 7490 – 3558 7888

   Website: http://www.dtb.com.vn                                        DĐ: 0979.509999 Fax: (04) 3557 2406    

      

         Số :    688 /TB-VNC                                                           Hà nội, ngày   15   tháng   02  năm 2016


THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp “bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”

tại Hà Nam

 

 

Kính gửi:   ……………………………………………………………………….

 

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP quy định về việc các tổ chức và cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng nhận, chứng chỉ khoá học về quản lý dự án);


            Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.

    Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Giám đốc, Trưởng, Phó Ban QLDA, kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật, sinh viên và các cá nhân có nhu cầu.

 

2. Thời gian học:                   Ngày khai giảng:  07/03/2016

 

3. Kinh phí: 1.100.000VNĐ/Học viên (Bao gồm tài liệu học tập và giải khát giữa giờ)

 

4. Địa điểm học:           

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Đường Lý Thái Tổ - TP Phủ Lý – Hà Nam

 

\

5. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 05 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:

- Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

-  Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công).

- Hướng dẫn nội dung các văn bản mới:

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI(DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; 35577489;  Fax : (04) 35572406  

Hotline: 0936. 761.928 (Ms Vy Hương)

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

Giảm học phí 10% cho các học viên đăng ký sớm 10 ngày trước ngày khai giảng, các đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

 

STT

Họ tên

Quê Quán

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

(thông báo này thay cho

giấy mời tập trung)

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Đào Tùng Bách

 Giảm 30% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng
Chương trình áp dụng đến hết tháng 12/2016

10:54' 24/6/2010