Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 6
  • Số lượt truy cập: 20333541
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ TẠI HÀ GIANG 03/2016


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

──────────────────────────────Trụ sở: Số 19-Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                                         Tel: (04) 3557 4531  – 3557 8720

E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                               3557 7489 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                                             DĐ: 0979.509999; Fax: (04) 3557 2406    

 

   SSố: 690 /TBML-VNC                                                                  Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2015

VV/v: Mở các lớp BDNV tại Hà Giang

Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XDCT;

                     Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD ngày 10/02/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 260/BXD - KHCN ngày 21/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công nhận Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội là cơ sở đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng;

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, … Quyết định tổ chức 12 khoá đào tạo dưới đây:

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

TẠI HÀ GIANG

THỜI GIAN HỌC

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

2

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

 

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

Chương trình Đấu thầu Cơ bản

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

900.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

Chương trình Đấu thầu nâng cao

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016


 (Theo chương trình khung của BXD)

1.100.000 VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

4

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

 (Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000VNĐ/HV/1 LV

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

5

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

6

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

 

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

7

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

 (Theo chương trình khung củaBXD)

1.500.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

8

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016


 (Theo chương trình khung của BXD)

 CĐ 1 : 1.200.000VNĐ

CĐ 2 : 1.500.000VNĐ

CĐ 3 : 1.200.000VNĐ

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

9

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

 

1.300.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

10

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

4.200.000 VNĐ Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

11

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

(Theo chương trình khung của Bộ Tài chính)

1.800.000 VNĐ/ Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

12

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

 

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

 

1.000.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

13

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

 

Đợt 1: 07/03/2016

Đợt 2: 21/03/2016

1.000.000VNĐ/Học viên

 

 

Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.


1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học. 

2. Địa điểm học :   TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÀ GIANG

P. Minh Khai - Tx Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Ø     Hậu đào tạo:

-          Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

-          Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá...

-         Cung cấp và hướng dẫn các các văn bản pháp luật mới nhất.

Mọi thông tin và danh sách đăng ký học viên xin gửi về:

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội  
E-mail  
viennghiencuu@dtb.com.vn

Tel :  (04) 35574531;      (04) 35577489        DĐ : 097.950.9999;      Fax : (04) 35572406

Hãy truy cập Website: WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học.

 

  Nơi nhận :                                                                           VIỆN TRƯỞNG

-         Như trên

-         Lưu VT, TC-HC

(Sẽ có giấy mời tập trung                                                                              

khi nhận được bản đăng ký dự học)                               

          Đào Tùng Bách

                                               

                                                   

11:12' 7/7/2010