Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 7
  • Số lượt truy cập: 20333521

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Chương trình được thiết kế dành cho Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Quản lý Dự án, Tổ chấm thầu, Phòng Kế hoạch, Phòng Xây lắp, Tư vấn, Thiết bị, Các nhà thầu, Các doanh nghiệp, Ban quản lý dự án và các cá nhân có nhu cầu...

Chi tiết..

‘LỚP NĂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH’
(Theo Luật đầu tư, luật xây dựng, luật lao động và Luật doanh nghiệp)

Chi tiết..

Trang1