Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 34
  • Số lượt truy cập: 20309212

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU” (NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP)Do TS. Nguyễn Việt Hùng, Nguyên Vụ trưởng – Vụ Quản lý Đấu thầu Bộ kế hoạch & đầu tư Cung cấp.

Chi tiết..

LUẬT ĐẤU THẦU

Chi tiết..

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG
Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội, có chức năng tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Chi tiết..

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Chi tiết..

Trang1