Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 18
  • Số lượt truy cập: 20318598
MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ ĐẤU THẦU NGÀY 07/03/2016


                     
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ
         BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
          ───────────────────────────

                       Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN        Tel: (04) 3557 4531 – 3558 7888

                            E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                            Fax: (04) 3557 2406

                            Website: http://www.dtb.com.vn                                                                                                                                                        

      

          Số: 183/TB-VNC                                                                    Hà Nội, ngày 15  tháng 02 năm 2016

 

THƯ MỜI HỌC

V/v: Mở lớp bồi dưỡng Cập nhật kiến thức về luật đấu thầu mới.

 

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

     Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;

    Căn cứ Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu đăng tải trên trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn có tên Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội;

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự hợp tác của các giáo sư, Tiến sỹ hàng đầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Sở Kế hoạch& Đầu tư TP.Hà Nội và của các trường đại học danh tiếng như ĐH Xây dựng, Đại học Kiến trúc,...  Quyết định khai giảng khóa học: Bồi dưỡng Cập nhật kiến thức về luật đấu thầu mới” với các nội dung sau:

1. Nội dung chương trình:

a. Luật đấu thầu số 43 có hiệu lực từ 01/7/2014.

- Đối tượng áp dụng theo luật mới.

       - Sự khác biệt giữa luật mới và luật cũ     

       - Điều kiện và tư cách nhà thầu tham gia đấu thầu theo luật mới.

       - Điều kiện để tổ chức đấu thầu theo luật mới.

- Quy trình, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu theo luật mới.

Hợp đồng trong lựa chọn theo luật mới.

       - Phương pháp đánh giá lựa chọn nhà thầu.

       - Đấu thầu tập trung.           

       - Lựa chọn nhà đầu tư.

       - Đấu thầu qua mạng.

       - Trách nhiệm của các chủ thể trong đấu thầu (chủ đầu tư, nhà thầu, nhà mời thầu).

      Kỹ năng thực hiện lập hồ sơ mời thầu.

b.      Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 (Hướng dẫn Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013) Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Thời gian học: Khai giảng ngày 07 tháng 03 năm 2016

                           

3. Kinh phí: 800.000 đồng/học viên

                     (Đã bao gồm tài liệu học tâp và chứng chỉ bồi dưỡng)

4. Địa điểm học:  Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

                             Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)          
                                Nay chuyển về: Số 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 

5. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 01 CMND phôtô; Bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

ĐT: (04) 35574531 – 3558 7888 ; Fax: (04) 35572406  

Hotline : 0979 50 9999 – 0989 135 967

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

P.VIỆN TRƯỞNG

           

              

            

  Trần Thu Hằng

 

 

15:23' 17/4/2013