Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 4
  • Số lượt truy cập: 20333539
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ TẠI CẦN THƠ - ĐỒNG NAI THÁNG 10 - 12/2015


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
──────────────────────────

                           

      Số:  690/TBML-VNC                                                                     Hà Nội, ngày 28  tháng  10 năm 2015

      (V/v: Mở các lớp BDNV tại Cần thơ - Đồng Nai)


Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                                       Tel: (04) 3557 4531 – 3557 8199

E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                                 3557 7490 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                                       DĐ:   0979.509999; Fax: (04) 3557 2406    

 

Kính gửi : THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

- Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP quy định về việc các tổ chức và cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng nhận, chứng chỉ khoá học về quản lý dự án);

- Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội (tiền thân là Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ) với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, … Quyết định tổ chức 08 khoá đào tạo dưới đây :

 

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

TẠI CẦN THƠ - ĐỒNG NAI

THỜI GIAN HỌC

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

2

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

 

 Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

Chương trình Đấu thầu Cơ bản

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

900.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

 Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

Chương trình Đấu thầu nâng cao

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

 

 Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 (Theo chương trình khung của BXD)

1.100.000 VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

4

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 (Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000VNĐ/HV/1 LV

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

5

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

6

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

7

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 (Theo chương trình khung củaBXD)

1.500.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

8

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 (Theo chương trình khung của BXD)

 CĐ 1 : 1.200.000VNĐ

CĐ 2 : 1.500.000VNĐ

CĐ 3 : 1.200.000VNĐ

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

9

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

 

1.300.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

10

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

4.200.000 VNĐ Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

11

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

(Theo chương trình khung của Bộ Tài chính)

1.800.000 VNĐ/ Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

12

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

 

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015 

1.000.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

13

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

Đợt 1: 15/10/2015

Đợt 2: 15/11/2015

Đợt 3: 15/12/2015

1.000.000VNĐ/Học viên

 

 

Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.


1. Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…

 2. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học (Nộp 02 ảnh 3x4/khoá học tại lớp học).

 

3. Địa điểm học              

Trường Chính trị tỉnh Cần Thơ

150A đường 3 tháng 2 TP Cần Thơ - Tỉnh Cần Thơ


Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
73 Quốc Lộ 1 - Phường Quốc Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác  đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Email : viennghiencuu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; (04) 35577490; (04) 35577489 DĐ : 097.950.9999; Fax : (04) 35572406

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

Giảm học phí 10% cho các học viên đăng ký sớm và nộp tiền trước ngày khai giảng 15 ngày, các đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên.

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

STT

Họ tên

Quê Quán

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :                                                                                                                VIỆN TRƯỞNG
-         Như trên

-         Lưu VT, ĐT

(Sẽ có giấy mời tập trung

khi nhận được giấy đăng ký dự học)                                                  

 

                                                                                                                                              Đào Tùng Bách

10:34' 6/7/2008