Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 4
  • Số lượt truy cập: 20333508
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ TẠI NAM ĐỊNH THÁNG 10 - 12/2015


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
 ───────────────────────

                          

      Số:  690/TBML-VNC                                                                                                 Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2015

      (V/v: Mở các lớp BDNV tại Nam Định)


Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                       Tel: (04) 3557 4531 – 3557 8199

E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                           3557 7490 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                         DĐ:   0979.509999; Fax: (04) 3557 2406   

 

 

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

            Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bao quản, tu bổ, phục hồi di tích;

          Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; (Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,  nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;

 Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 07/7/2009 của Bộ xây dựng quy định cá nhân tham gia (hành nghề) hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp ;

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng… Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:

 

 

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI NAM ĐỊNH

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC BẢO QUẢN, TU BỔ PHỤC HỒI DI TÍCH (Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL) 

2.000.000VNĐ/Học viên

2

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011)

2.500.000VNĐ/Học viên

3

NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

3.000.000VNĐ/Học viên

4

TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

600.000VNĐ/Học viên

5

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.500.000VNĐ/Học viên

 

6

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Văn bản số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010)

1.200.000 VNĐ/ Học viên

7

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

(Hướng dẫn thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010)

Chương trình cơ bản

900.000VNĐ/Học viên

Chương trình nâng cao

1.100.000VNĐ/Học viên

8

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009)

1.100.000 VNĐ/Học viên

9

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI) 

1.800.000 VNĐ/HV/3 LV

10

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD

1.000.000VNĐ/Học viên

11

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.300.000VNĐ/Họcviên

12

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Thông tư số 05/2010/TT – BXD ngày 26/5/2010)

1.500.000VNĐ/Họcviên

13

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SGD BẤT ĐỘNG SẢN

CĐ 1: 1.300.000VNĐ/HV

CĐ 2: 1.500.000VNĐ/HV

CĐ 3: 1.300.000VNĐ/HV

14

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.000.000VNĐ/Học viên

15

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

2.000.000 VNĐ/HV/LV

16

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.800.000 VNĐ/ Học viên

17

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

1.000.000 VNĐ/Học viên

18

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

1.000.000 VNĐ/Học viên

19

THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.000.000VNĐ/Học viên

20

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

1.000.000 VNĐ/Học viên

21

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT

1.000.000 VNĐ/Học viên

22

KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.000.000 VNĐ/Học viên

23

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD

1.000.000 VNĐ/Học viên

24

KỸ SƯ TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

1.000.000 VNĐ/Học viên

25

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ

1.500.000 VNĐ/Học viên

26

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCHTQLCL ISO 9001:2008

1.000.000 VNĐ/Học viên

Đợt 1: Khai giảng ngày  15/11/2015

Đợt 2: Khai giảng ngày  15/12/2015

 

Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng

1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học.  Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học :           TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NAM ĐỊNH

                                        291 Vị Xuyên – Thành Phố Nam Định

          Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá...

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;    E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn

Tel : (04) 3557 4531 – 3558 7888;  DĐ:  0979 50 9999; 0989 135 967.

Fax : (04) 35572406

Hãy truy cập Website: WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học.

                                                                                                 

   Nơi nhận :                                                                                                        P.VIỆN TRƯỞNG

-          Như trên                                                                                                                   

-          Lưu VT, ĐT                                                                                                                            

(Sẽ có giấy mời tập trung                                                                                                        

khi nhận được giấy đăng ký dự học)                                                                                            

                                                                                                   Trần Thu Hằng

 

15:52' 18/6/2009