Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 22
  • Số lượt truy cập: 20318530
Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư kí


Chuyên đề 1:Tổng quan về công tác văn phòng

-          Những hoạt đông chủ yếu của văn phòng.

-          Lập kế hoạch và điều phối chung các hoạt động của văn phòng doanh nghiệp.

Chuyên đề 2: Tổ chức hội nghị và hội họp cho doanh nghiệp

-          Xây dựng các chuyên đề, các báo cáo trong việc triển khai tổ chức hội nghị và hội họp cho doanh nghiệp.

-          Lập các kế hoạch triển khai các công việc cụ thể.

-          Giúp ban lãnh đạo tiến hành các công việc phụ trợ trong quá trình triển khai công tác hội nghị, hội họp trong doanh nghịêp.

Chuyên đề 3 : Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

-          Phân tích thông tin

-          Thiết lập hệ thống thông tin trong nội bộ doanh nghiệp.

-          Cung cấp các thông tin khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Chuyên đề 4: Kỹ năng soạn thảo văn bản và thư từ giao dịch

-          Xây dựng các tiêu chuẩn cần đáp ứng trong quá trình soạn thảo văn bản và thư từ giao dịch

Chuyên đề 5: Kỹ năng thư ký chuyên nghiệp

-          Các yêu cầu đòi hỏi của một thư ký chuyên nghiệp

-          Hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và các phẩm chất cá nhân của thư ký trong doanh nghiệp.

Giảng viên: TS: Lưu Kiếm Thanh, Ths: Nguyễn Tất Thịnh

 

8:21' 24/10/2007