Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 12
  • Số lượt truy cập: 20318516
10 lời khuyên cho ban giám đốc

10 lời khuyên cho ban giám đốc
 

Điều hành một doanh nghiệp luôn luôn là một vấn đề khó với giới quản trị. Theo các chuyên gia, ban giám đốc doanh nghiệp có thể cân bằng được quyền lực điều hành với những cách sau:

1. Ban giám đốc bao gồm không quá 2 giám đốc trong nội bộ doanh nghiệp.

2. Chỉ để các giám đốc thuê ngoài tham gia vào một số công việc, như kiểm toán, đền bù.

3. Các thành viên của ban giám đốc hiểu rằng, họ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp với các cổ đông.

4. Tạo một môi trường cởi mở để các giám đốc được khuyến khích phát biểu quan điểm của mình. Những vấn đề gai góc hoặc những giải pháp lựa chọn cần được bàn thảo kỹ lưỡng.

5. Giới hạn bắt buộc về nhiệm kỳ công tác và độ tuổi nghỉ việc sẽ cho phép phát huy những suy nghĩ mới.

6. Hàng năm, tổ chức tự đánh giá giấu tên về hoạt động của ban giám đốc.

Ban giám đốc cũng có thể kiểm soát được công việc thông qua:

7. Để giám đốc điều hành phác họa “bức tranh rộng lớn” trong các cuộc họp vạch kế hoạch chiến lược tổ chức hàng năm.

8. Duy trì quan hệ với những cổ đông chủ chốt.

9. Quyết định những gì cần được đo lường và yêu cầu phải có báo cáo hàng tháng về những nhân tố then chốt tạo thành công.

10. Khi xử lý vấn đề, không chỉ vạch chính sách, mà còn cần đảm bảo để việc triển khai được thực hiện đúng.

10:4' 2/2/2010