Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 13
  • Số lượt truy cập: 20246639
Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng


Bộ Xây dựng đã có công văn 1513/BXD-KTXD (16/8), gửi các  cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

Ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BXD hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Để công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá đạt chất lượng cao, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo trước ngày có hiệu lực của Thông tư  số 05/2010/TT-BXD (ngày 15/7/2010) gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2010 về các nội dung sau:

1. Kết quả hoàn thiện, bổ sung  các điều kiện còn chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 3 Thông tư  số 05/2010/TT-BXD.

2. Sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, website và các thông tin có liên quan khác.

3. Báo cáo kết quả đã đào tạo theo mẫu số kèm theo văn bản này.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo quy định, trường hợp cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng nào không thực hiện đúng các quy định và cam kết, thì Bộ Xây dựng sẽ đình chỉ việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của các cơ sở này.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1513/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm
Cong van 1513_1282179073700.doc

10:25' 18/2/2011