Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 15
  • Số lượt truy cập: 20288364
Đến 2012, xây dựng hơn 1,3 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên

(www.chinhphu.vn)

Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, theo kế hoạch từ 2008-2012, cả nước sẽ tiến hành xây dựng hơn 1,3 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên.


 

Nhà công vụ dành cho giáo viên trường THCS Khang Ninh (Ba Bể, Bắc Kạn)

Đây là nội dung mới được bổ sung vào Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Cụ thể, diện tích nhà công vụ cho giáo viên cần xây dựng trong giai đoạn từ 2008-2012 trên cả nước là 1.358.616 m2, trong đó, tại khu vực miền núi phía Bắc là 712.008 m2, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là 398.016 m2, Tây Nguyên 123.984 m2, Đông Nam Bộ 30.192 m2 và Đồng bằng sông Cửu Long 94.416 m2.

Ðề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 được triển khai tiếp theo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2002/QÐ-TTg ngày 15/11/2002.

Đề án này có mục tiêu xóa bỏ phòng học 3 ca; phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng để hướng tới đầu tư xây dựng khoảng 142.077 phòng học vào năm 2012 và nhà công vụ cho giáo viên. Có 5 nguồn vốn được huy động để thực hiện Đề án, gồm: nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương, nguồn chi cho giáo dục và đào tạo trong cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn huy động khác.

Sau 2 năm triển khai, đưa vào sử dụng hơn 32.000 phòng học

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, sau 2 năm thực hiện (2008-2009), Đề án đã đạt được mục tiêu, tiến độ và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giao.

Cụ thể, tổng mức vốn đầu tư thực hiện Đề án này trong 2 năm là 12.072 tỷ đồng, trong đó vốn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương là 8.275 tỷ đồng, vốn ngân sách của địa phương và huy động xã hội hóa là 3.797 tỷ đồng. Vốn trái phiếu Chính phủ đã thực hiện giải ngân là 7.844 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,79% số vốn được giao.

Sau 2 năm triển khai, tổng số phòng học đã được phê duyệt là 62.063 phòng học, trong đó đã triển khai xây dựng là 55.723 phòng (đạt 89,79%); số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 32.496 phòng, đạt 52,36% so với kế hoạch.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện Đề án.

13:51' 1/4/2010