Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 27
  • Số lượt truy cập: 20309177
Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Gạch Bê tông

Ngày 17/02/2011, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2010 - Gạch Bê tông. ThS. Trần Đình Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Trần Đình Thái cho biết, Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2010 - Gạch Bê tông do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn dựa trên cơ sở của đề tài nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:1999 - Gạch Bloc Bê tông được ban hành năm 1999. Sau hơn 10 năm áp dụng, tiêu chuẩn TCVN 6477:1999 đã bộc lộ một số điểm không phù hợp với công nghệ, sản xuất và sử dụng gạch xây bê tông hiện nay, nên việc soát xét, sửa đổi và bổ sung tiêu chuẩn này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Thay mặt nhóm đề tài, Chủ nhiệm đề tài - KS. Ngô Văn Thắng - Trung tâm Bê tông xi măng, Viện Vật liệu xây dựng đã báo cáo trước Hội đồng nội dung của Dự thảo tiêu chuẩn "TCVN 6477:2010 - Gạch Bê tông".

Dự thảo tiêu chuẩn "TCVN 6477:2010 - Gạch Bê tông" được biên soạn về cơ bản dựa trên tiêu chuẩn TCVN 6477:1999 - Gạch Bloc Bê tông, có sự tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài như ASTM C55, ASTM C140, EN 771..., khảo sát thực tiễn các cơ sở sản xuất gạch bê tông trong nước hiện nay, và các kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại Viện Vật liệu xây dựng. Bố cục dự thảo tiêu chuẩn tuân thủ theo quy định. Nội dung soát xét bao gồm phạm vi áp dụng, yêu cầu kỹ thuật, khuyết tật ngoại quan, cường độ nén, độ hút nước, phương pháp thử ...

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, về cơ bản, Dự thảo tiêu chuẩn đã nêu được những nội dung cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của công tác sản xuất, sử dụng và kiểm định chất lượng sản phẩm gạch bê tông, góp phần cho việc phát triển vật liệu xây không nung theo chủ trương của Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Trần Đình Thái đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn thiện Dự thảo tiêu chuẩn, để có thể sớm ban hành tiêu chuẩn này.
Dự thảo tiêu chuẩn "TCVN 6477:2010 - Gạch Bê tông" đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua với kết quả xếp loại Khá.

Theo: Nguồn thông tin Bộ Xây Dựng

10:30' 21/2/2011