Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 12
  • Số lượt truy cập: 20333547
Thành lập Tổ biên tập Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép

Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 200/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Ngọc Thiện: Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông  Hoàng Thọ Vinh: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

4. Bà Ngô Thị Kim Thư: Chuyên viên chính Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

5. Ông Trần Hoàng: Trưởng phòng Xây dựng cơ bản Vụ kế hoạch -Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thu  Hồng: Cán bộ Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hồng Quang: Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

8. Ông Tống Đức Tiến: Phó trưởng phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

9. Ông Đỗ Quốc Khánh: Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng Giao thông đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên;

10. Bà Tống Thị Hạnh: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

11. Bà Vũ Thị Hường: Chuyên viên Thanh tra, Bộ Xây dựng - Thành viên;

12. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội: Thành viên;

13. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý và quản lý xây dựng theo giấy phép, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Bộ Xây dựng

11:9' 3/3/2011