Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 8
  • Số lượt truy cập: 20246606
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI TUYÊN QUANG THÁNG 07/03/2016 
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
──────────────────────────────────

                         Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                                                                                                 Tel: (04) 3557 4531  3558 7888

                         E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                                                                                          DĐ: 0979.509999; 0989 135 967                         
                         Website: http://www.dtb.com.vn                                                                                                                                                 Fax: (04) 3557 2406

                                                                                                                                                                                                                                  

 

    Số: 10/TBML-VNC

    V/v: Mở các lớp BDNV tại Tuyên Quang                                                                                                   Hà Nội, ngày 15 tháng 02  năm 2016

                                                                

 

  

   Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

             Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; (Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,  nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.

n cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

 Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;

 Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 07/7/2009 của Bộ xây dựng quy định cá nhân tham gia (hành nghề) hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp ;

 

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng… Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:

 

 

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI  THÁI NGUYÊN

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

2.500.000VNĐ/Học viên

2

NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

3.000.000VNĐ/Học viên

3

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.500.000VNĐ/Học viên

 

4

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

Chương trình cơ bản

900.000VNĐ/Học viên

Chương trình nâng cao

1.100.000VNĐ/Học viên

5

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

1.100.000 VNĐ/Học viên

 

6

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

1.800.000VNĐ/HV/3 LV

 

7

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD

1.300.000VNĐ/Họcviên

 

8

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.300.000VNĐ/Họcviên

 

9

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010

1.500.000VNĐ/Họcviên

 

10

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

CĐ 1 : 1.300.000VNĐ/HV

CĐ 2 : 1.500.000VNĐ/HV

CĐ 3 : 1.300.000VNĐ/HV

 

11

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.300.000VNĐ/Học viên

12

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

2.000.000 VNĐ/HV/LV

 

13

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.500.000 VNĐ/ Học viên

14

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

1.000.000VNĐ/Học viên

15

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

1.000.000VNĐ/Học viên

 

16

NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.000.000VNĐ/Học viên

17

NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.000.000VNĐ/Học viên

18

NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD

1.000.000VNĐ/Học viên

19

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ

1.500.000VNĐ/Học viên

THỜI GIAN HỌC:

Đợt 1:Khai giảng ngày  07/03/2016

Đợt 2:Khai giảng ngày  21/03/2016

 

 

Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng

Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.

1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học.  Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học :         TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TUYÊN QUANG

             Số 16 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Tổ 10 – P. Ý La – T.Tuyên Quang

Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá...

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
  
E-mail  viennghiencuu@dtb.com.vn     

Tel :  (04) 35574531;  DĐ : DĐ: 0979.509999; 0989 135 967; Fax : (04) 35572406

Hãy truy cập Website: WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học.

                                                                                                  

   Nơi nhận :                                                                                                        P.VIỆN TRƯỞNG

-          Như trên

-          Lưu VT, ĐT

(Sẽ có giấy mời tập trung

khi nhận được giấy đăng ký dự học)                                                                                            

                                                                                                                               

   Trần Thu Hằng

 

            

         

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

15:38' 18/3/2013