Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 9
  • Số lượt truy cập: 20333523
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ THÁNG 07/03/2016


 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI ──────────────────────

Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                                  Tel:   (04) 3557 4531 – 3557 8720

E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                                3557 7489 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                              DĐ: 0979.509999  -  Fax: (04) 3557 2406    

 

 

  S  Số : 680/TB-VNC                                                            Hà nội, ngày 15  tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành

nhà chung cư tại Hà Nội  

   

 Kính gửi:   ……………………………………………………………………..

 

           Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

           Căn cứ Công văn số 90/TBML-VNC  ngày 02/06/2012 của Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội  

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia.

2. Thời gian học:       Ngày: 07/03/2015

3. Kinh phí        : 2.500.000VNĐ/Học viên (Bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, thực hành khảo sát thực tế,...)

4. Địa điểm học :        Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán  bộ Hà Nội

                                                      Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)

                                                      Nay chuyển về: Số 19  - Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

5. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 CMND phôtô; 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:

I. Về kiến thức cơ sở

Tổng thời lượng 16 tiết, gồm 02 bài giảng với những nội dung sau:

1. Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan (08 tiết);

2. Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư (08 tiết).

II. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Tổng thời lượng 44 tiết, gồm 05 chuyên đề với những nội dung sau:

a) Chuyên đề 1. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư (08 tiết);

b) Chuyên đề 2. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư (08 tiết);

c) Chuyên đề 3. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư (08 tiết);

d) Chuyên đề 4. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư (16 tiết);

đ) Chuyên đề 5. Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư (04 tiết).

 

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 Email : viennghiencuu@dtb.com.vn     

ĐT : (04) 35574531; 3558 7888;  Fax : (04) 35572406  

Hotline: 0989 135 967 (Ms Hằng); 0979.50.9999

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

STT

Họ tên

Quê Quán

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

(Thông báo này thay cho

 giấy mời tập trung)

 

VIỆN TRƯỞNG

              

 

              

               Đào Tùng Bách

 

16:32' 27/7/2012