Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 45
  • Số lượt truy cập: 20309147
Quản lý hệ thống công văn hành chính

Giới thiệu phần mềm
Đặt vấn đề: Hiện nay, đối với các tổ chức doanh nghiệp lớn nơi có khối lượng thông tin ra vào và công văn giấy tờ nhiều mà thông tin lại rời rạc, không có hệ thống cũng như phải mất nhiều thời gian để biết được toàn bộ quá trình xử lý của nhân viên mình. Để khắc phục thực trạng này cũng thao tác theo lối thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí trong việc gửi, nhận, lưu trữ và tìm kiếm văn bản. Để khắc phục tình trạng trên, chúng tôi nghiên cứu đưa ra giải pháp công nghệ thông tin là đưa vào phần mềm Quản lý hệ thống công văn hành chính. với mục đích quản lý và xử lý thông tin một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Mục đích xây dựng hệ thống Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và xử lý văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp có nhiều văn bản giấy tờ thường xuyên cập nhật, trao đổi nhanh thông qua hệ thống mạng máy tính. Các chuyên gia phân tích, thiết kế của DTB đưa ra giải pháp phần mềm Quản lý hành chính công văn (DAM - Diamond Administrator Management) với mục đích hỗ trợ công tác theo dõi toàn bộ quá trình từ khi một văn bản được khởi tạo, luân chuyển, tiếp nhận, xử lý cho đến khi nó được lưu trữ. Đồng thời, DAM cũng tạo ra một môi trường trao đổi thông tin trong nội bộ một đơn vị hoặc giữa các đơn vị khác nhau. DAM còn là công cụ đắc lực cung cấp thông tin phục vụ các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, điều hành và DAM còn thuận tiện trong hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên.

17:17' 28/5/2007

  Các tin khác

QUẢN LÝ KINH DOANH ĐỊA ỐC & BẤT ĐỘNG SẢN    (28/5/2007)