Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 29
  • Số lượt truy cập: 20309199
Quản lý nhân sự và tiền lương

Giới thiệu phần mềm

      Nhân sự là chìa khóa thành công của mọi doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực. Làm sao để có thể kiểm soát được tài nguyên con người vừa có thể khai thác tốt nhất tiềm năng chất xám. Phần mềm của chúng tôi sẽ phân tích nguồn nhân lực giúp nhà quản lý đánh giá được nguồn nhân lực và điều hành nguồn lực đó có hiệu quả đưa doanh nghiệp phát triển tốt trong môi trường cạnh tranh.
Mục tiêu:
- Quản lý chặt chẽ và cập nhật kịp thời mọi thay đổi trong hồ sơ nhân sự, quá trình công tác, quan hệ gia đình, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo, các hệ số thanh toán lương, các hệ số phụ cấp lương
- Quản lý công tác chấm công theo thời gian và chấm công theo sản phẩm- Hỗ trợ các chức năng quản lý, báo cáo thống kê và truy vấn dễ dàng theo tất cả các yêu cầu có trong cơ sở dữ liệu
- Thực hiện đúng hạn liên quan đến vấn đề sử dụng lao động (Hợp đồng lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế )Ưu điểm phần mềm:
- Phần mềm giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tìm kiếm và truy vấn nhanh, lập và báo cáo thống kê nhanh chóng theo yêu cầu của người quản lý, giảm thiểu thời gian và công sức quản lý hồ sơ nhân sự, cũng như tính toán lương, thông qua thống kê chính xác cho phép người quản lý hoạch định đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
- Phần mềm hỗ trợ sử dụng Unicode
- Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn. Kết hợp với sử dụng phím tắt làm tăng nhanh tốc độ công việc
- Phần mềm hoạt động ổn định, triển khai trên mô hình diện rộng (LAN, WAN) và tổ chức dữ liệu tập trung hay phân tán theo yêu cầu doanh nghiệp.
- Phần mềm xây dựng trên công nghệ .NET tiên tiến, có khả năng tích hợp cao với các ứng dụng khác trên nền Windows, lưu trữ dữ liệu trên SQL Server 2005 có tính bảo mật cao.
- Phần mềm cho phép chuyển đổi dữ liệu như: (import) excel vào hệ thống và chiết suất dữ liệu (Export) từ hệ thống ra Excel dễ dàng.
- Phần mềm có cơ chế sao lưu, khôi phục dữ liệu khi có sự cố và có phân quyền khi sử dụng phần mềm (như: xem, chỉnh, sửa)

17:23' 28/5/2007