Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 17
  • Số lượt truy cập: 20309041
Quản lý Tài chính-kế toán doanh nghiệp


Phần mềm quản lý tài chính kế toán hoàn thành và triển khai thành công là: do sự tham gia hợp tác của các đơn vị và cá nhân có kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, tin học. Ưu điểm phần mềm:1. Phần mềm dễ hiểu, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng, giao diện đẹp, hỗ trợ sử dụng font Unicode - Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn. Kết hợp với sử dụng phím tắt làm tăng nhanh tốc độ công việc.2. Phần mềm linh hoạt mềm dẻo trong việc cho phép người dùng chủ động tổ chức khai báo hệ thống quản lý kế toán từ đơn giản đến phức tạp, từ tổng hợp đến chi tiết tùy theo yêu cầu quản lý.3. Đặc biệt với thiết kế động cho phép người dùng chủ động lựa chọn các chức năng mà mình cần dùng, thêm bớt các thông tin cần hoặc thừa để tiện cho việc nhập liệu nhanh chóng, ít sai sót.4. Hoạt động ổn định, triển khai trên mô hình diện rộng (LAN, WAN) và tổ chức dữ liệu tập trung hay phân tán theo yêu cầu doanh nghiệp.5. Phần mềm xây dựng trên công nghệ .NET tiên tiến, có khả năng tích hợp cao với các ứng dụng khác trên nền Windows , lưu trữ dữ liệu trên SQL Server 2005 có tính bảo mật cao.6. Phần mềm cho phép chuyển đổi dữ liệu như: (import) excel vào hệ thống và chiết suất dữ liệu (Export) từ hệ thống ra Excel dễ dàng.7. Phần mềm cập nhật các quy tắc, các biểu mẫu TCKT sửa đổi, bổ xung kế toán doanh nghiệp hiện hành như áp dụng các quy định chuẩn mực kế toán doanh nghiệp như: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC. và Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC8. Phần mềm đưa ra các báo cáo nhanh và tiện dụng đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp như: báo cáo thu, chi, bảng cân đối phát sinh… theo thời gian như: theo tuần, tháng, quý và năm.9.Phần mềm hiện thị song ngữ Việt –Anh, linh hoạt trong tính tỷ giá hối đoái.

17:25' 28/5/2007